THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC Cập nhật: 28/03/2017, 11:22:32 AM (GMT+7)

1 THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC CUẢ FAVA tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16-17/3/2017 2. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC tại Đại học Cần Thơ ngày từ 11-13/3/32017

I. THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CUẢ FAVANgày 16-17/3/2017 tại Bangkok, Thái Lan trong phạm vi của Hôi chợ về chăn nuôi và thú y “VIV Asia 2017, BITEC Convention Center, Bangkok, Thailand, Liên đoàn các Hội Thú y Châu Á ( FAVA ) đã tổ chức hội thảo khoa học về sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, gia súc, gia cầm thực phẩm “Antimicrobial use in food animals : Perspectives, Policy, and Progress in Asia” Hội thảo thu hút gần 300 đại biểu từ các nước trong khu vực và quốc tế. Có 5 báo cáo khoa học được trình bày:

1.    Tổng quan tình hình sử dụng, chinh sách sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Dr. Shabbir Simjee, Eli Lilly & Company (Elanco)England

2.    Chinh sách sử dụng kháng sing trong chăn nuôi ở Thái lan

Dr. Julaporn Srinha, Department of Livestock Development,MOAC, Thailand

3.    Kinh tế, phúc lợi, ảnh hưởng bền vững của việc loại bỏ kháng sinh

Dr. Matthew Salois, Eli Lilly & Company (Elanco),England

4.    Thay đổi sử dụng kháng sinh trong thực tiễn

Ms. Orawan Amnucksaradej, Research and Innovation Manager Vet Products Group, Thailand

5.    Thay đổi để giảm sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Assoc.