vị trí 0
1
1
English | VietNamse
Hôm nay, Thứ Năm, Ngày 23/03/2017
Danh mục chính
Tỉ giá ngoại tệ
Loại
Mua
Bán

SJC

Quảng cáo trái vị trí 1
Quảng cáo trái vị trí 2
Hoi nghị
Quảng cáo trái vị trí 3
Quảng cáo trái vị trí 4
Quảng cáo trái vị trí 5
Quảng cáo trái vị trí 6
Quảng cáo trái vị trí 7
Quảng cáo trái vị trí 8
Quảng cáo trái vị trí 9
Quảng cáo trái vị trí 10
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google Email Bản in
Số 1 - 2017 Cập nhật: 1/16/2017 11:41:16 PM (GMT+7)

CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS ALBINO) NUÔI TRONG MỘT SỐ TRUNG TÂM ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM TẠI HÀ NỘI

CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS ALBINO) NUÔI TRONG MỘT SỐ TRUNG TÂM ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM TẠI HÀ NỘI

 Nguyễn Bá Tiếp, Lại Thị Lan Hương, Nguyễn Chí Hiếu, 
Phạm Hồng Trang, Hoang Minh, Lê Ngọc Ninh, Trần Thị Đức Tám

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm xác định các chỉ tiêu huyết học của chuột nhắt Swiss albino nuôi tại một số trung tâm động vật thí nghiệm ở Hà Nội. Tổng số 84 con chuột (42 chuột đực và 42 chuột cái) ở 4, 8, 12, 16, 20 và 24 tuần tuổi đã được sử dụng để làm vật liệu nghiên cứu. Kết quả phân tích chỉ tiêu huyết học cho thấy tổng số hồng cầu, hàm lượng hemoglobin, tỷ khối huyết cầu của chuột ở 16, 20 và 24 tuần tuổi có biến động rõ. Các chỉ tiêu bạch cầu biến động theo tuổi rõ hơn các chỉ tiêu hồng cầu. Số lượng tiểu cầu ở chuột từ 4 đến 16 tuần tuổi thấp hơn ở chuột 20 và 24 tuần tuổi. Nồng độ protein, albumin, globulin huyết thanh tương ứng là 5,6g/dl; 3,5g/dl và 2,1g/dl. Tỷ số A/G là 1.77g/dl. Nồng độ glucose, cholesterol, triglycerid huyết thanh tương ứng là 194mg/dl, 131mg/dl và 118 mg/dl. Nồng độ Na, K, Cl và Ca huyết thanh tương ứng 155 mEq/l; 9,2mEq/l; 113mEq/l; và 10,2mEq/l. Các chỉ số glucose, cholesterol và triglycerides có độ biến động lớn. Kết quả nghiên cứu bước đầu này có thể  bổ sung vào cơ sở dữ liệu  cho các nghiên cứu sử dụng chuột nhắt Swiss albino tiếp theo  ở Việt Nam.
Từ khóa: Chuột nhắt trắng,  Chỉ tiêu huyết học, Chỉ tiêu sinh hóa, sinh lý máu
(xin mời xem tiếp trong Tạp chí KHKT thú y đăng trên số 1 -2017) 

Tin mới
Các tin khác
Tiêu điểm
Giải trí
Thống kê
Đang xem : 117
Lượt truy cập : 4,981,530
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
VIETNAM VETERINARY ASSOCIATION
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: (04) 3869 1082

Copyright © 2012 Hội Thú Y Việt Nam - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®