vị trí 0
1
1
English | VietNamse
Hôm nay, Thứ Hai, Ngày 22/04/2019
Danh mục chính
Tỉ giá ngoại tệ
Loại
Mua
Bán

SJC

Quảng cáo trái vị trí 1
Quảng cáo trái vị trí 2
Hoi nghị
Quảng cáo trái vị trí 3
Quảng cáo trái vị trí 4
Quảng cáo trái vị trí 5
Quảng cáo trái vị trí 6
Quảng cáo trái vị trí 7
du lịch khám chữa bệnh nhật bản
Quảng cáo trái vị trí 9
Quảng cáo trái vị trí 10
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google Email Bản in
Danh sách trúng cử CT, PCT, Tổng thư ký, Thường vụ, Ban Kiểm tra, Ban chấp hành Hội Thú y Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Cập nhật: 10/21/2018 10:44:52 PM (GMT+7)

Dưới đây là danh sách trúng cử CT, PCT, Tổng thư ký, Thường vụ, Ban Kiểm tra, Ban chấp hành Hội Thú y Việt nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

DẠNH SÁCH TRÚNG CỬ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HỘI THÚ Y VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018-2023
1 Đậu Ngọc Hào, Chủ tịch 
2 Nguyễn Công Dân - P. Chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
3 Nguyễn Văn Hưng - P. Chủ tịch Hội phụ trách miền Trung
4 Nguyễn Thị Hương - P. Chủ tịch Hội
5 Phạm Quang Thái - P. Chủ tịch Hội phụ trách miền Nam

DẠNH SÁCH TRÚNG CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI THÚ Y VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018-2023
1 Đậu Ngọc Hào
2 Nguyễn Công Dân
3 Nguyễn Văn Hưng
4 Nguyễn Thị Hương
5 Phạm Quang Thái
6 Nguyễn Đăng Khải
7 Bùi Thị Phương Hòa
8 Nguyễn Văn Cảm
9 Phạm Văn Đông
10 Trần Đức Hạnh
11 Nguyễn Đức Hiền
12 Mai Văn Hiệp
13 Bùi Quý Huy
14 Nguyễn Hữu Hưng
15 Phan Địch Lân
16 Nguyễn Hữu Nam
17 Phạm Hồng Ngân
18 Phạm Thị Ngọc
19 Thái Thị Thủy Phượng
20 Hoàng Triều
21 Lê Quang Thông
22 Bạch Quốc Thắng
23 Nguyễn Hữu Vũ
24 Nguyễn Tất Toàn

DẠNH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM TRA HỘI THÚ Y VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018-2023
1 Bùi Quý Huy - Trưởng ban
2 Trần Xuân Hạnh - Phó trưởng ban
3 Bùi Thị Phương Hòa - Uỷ viên
4 Văn Đăng Kỳ - Uỷ viên
5 Bạch Quốc Thắng - Uỷ viên

DẠNH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI THÚ Y VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

   Họ và tên

Địa chỉ

  Ghi chú

1

Đậu Ngọc Hào

Hi Khoa hc kỹ thut Vit Nam

Chủ tịch Hội NK V

2

Nguyễn Công Dân

Hội Thú y Việt Nam

P.Chủ tịch Hội  NK V

3

Nguyễn Văn Hưng

Chi cục CNTY Thừa Thiên Huế.

P. Chủ tịch Hội NK V

4

Nguyễn Thị Hương

Cty thuốc Thú y TW5

ỦVTV NK V

5

Phạm Quang Thái

Cty CP thuốc thú y TW Navetco

Phó Chủ tịch Hội NKV

6

Nguyễn Đăng Khải

Hội Thú y Việt Nam

UVTV, Chánh Văn Phòng  NK V

7

Bùi Thị Phương Hòa

Hội Thú y Việt Nam

UVTV Nhiệm kỳ  V

8

Nguyễn Văn Cảm

Hội Thú y Việt Nam

UVTV Nhiệm kỳ  V

9

Phạm Văn Đông

Cục Thú y

UVTV Nhiệm kỳ  V

10

Trần Đức Hạnh

Cty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh  MARPHAVET

UVTV Nhiệm kỳ  V

11

Nguyễn Đức Hiền

Chi cục Thú y Cần Thơ

UVTV Nhiệm kỳ  V

12

Mai Văn Hiệp

VP Đại diện tại TP HCM

UVTV Nhiệm kỳ  V

13

Bùi Quý Huy

Hội Thú y Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm tra. Nhiệm kỳ  V

14

Nguyễn Hữu Hưng

Đại học Cần Thơ.

UVTV Nhiệm kỳ  V

15

Phan Địch Lân

Hội Thú y Việt Nam

UVTV Nhiệm kỳ  V

16

Nguyễn Hữu Nam

Khoa Thú y, Học viên Nông nghiệp Việt Nam.

UVTV Nhiệm kỳ  V

17

Phạm Hồng Ngân

Khoa Thú y, Học viên Nông nghiệp Việt Nam.

UVTV Nhiệm kỳ  V

18

Phạm Thị Ngọc

Viện Thú y

UVTV Nhiệm kỳ  V

19

Thái Thị Thủy Phượng

Văn phòng  Hội Thú y tại TP Hồ Chí Minh

UVBCH Nhiệm kỳ V

20

Hoàng Triều

Hiệp hội sản xuất và kinh doanh

thuốc thú y Việt Nam.

UVTV Nhiệm kỳ  V

21

Lê Quang Thông

Chi hội Thú y Thú nhỏ., Hội Thú y Việt Nam

UVTV Nhiệm kỳ  V

22

Bạch Quốc Thắng

Công ty CP Thú y Xanh Việt Nam

UVTV Nhiệm kỳ  V

23

Nguyễn Hữu Vũ

Cty Dược và thuốc Thú y  Hanvet

UVTV Nhiệm kỳ  V

24

Nguyễn Tất Toàn

Khoa CNTY, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

TVBCH nhiệm kỳ V

25

Đào Văn An

Hội CNTY Quảng Trị

 -0-

26

Nguyễn Văn Bắc

Trung tâm Chẩn Đoán

-0-

27

Trần Ngọc Bích

Bộ môn CNTY,  ĐH Cần Thơ

  -0-

28

Phạm Ngọc Châu

 Chi cục CNTY  Long An

-0-

29

Lê Minh Chí

Hội Thú y Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

30

Phạm Chung

Hội Thú y Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

31

Phạm Văn Công

Chi cục CNTY Hải Phòng

UVBCH Nhiệm kỳ V

32

Lê Xuân Công

Chi cục CNTY Vĩnh Phúc

UVBCH Nhiệm kỳ V

33

Trần Phú Cường

Chi cục CNTY Bình Dương.

UVBCH Nhiệm kỳ V

34

Nguyễn Văn Diên

Khoa TY, Đại học Tây Nguyên

UVBCH Nhiệm kỳ V

35

Hoàng Minh Đạt

Chi cục CNTY  Cao Bằng

  -0-

36

Trần Xuân Đông

Chi cục CNTY Quảng Ninh

-0-

37

Nguyễn Hữu Định

 Hội CNTY Thanh Hóa

UVBCH Nhiệm kỳ V

38

Tống Xuân Độ

Chi cục KDĐV  Quảng Ninh

UVBCH Nhiệm kỳ V

39

Nguyễn Văn Đức

Hội CNTY Thái Bình

UVBCH Nhiệm kỳ V

40

Nguyễn Công Gừng

Hội CNTY  Hòa Bình

UVBCH Nhiệm kỳ V

41

Ngô Hữu Hạ

Chi cục CNTY Quảng Ngãi

-0-

42

Lương Thanh Hải 

Chi cục CNTY  Hòa Bình

UVBCH Nhiệm kỳ V

43

Trần Thị Hạnh

Hội Thú y Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

44

Trần Xuân Hạnh

Cty  CP thuốc thú  y TW Vetvaco

UVBCH Nhiệm kỳ V

45

Đặng Văn Hip

Chi cục CNTY  Thanh Hóa

-0-

46

Ninh Văn Hiểu

Chi cục CNTY Nam Định,

UVBCH Nhiệm kỳ V

47

Đặng Vũ Hoàng

Viện Thú y

-0-

48

Vũ Văn Hoạt

Chi cục CNTY  Hải Dương

-0-

49

Vũ Khắc Hùng

Phân viện thú y Miền Trung

-0-

50

Trần Hùng

Chi cục CNTY Hà Tĩnh

-0-

51

Nguyễn Nam Hùng

Chi cục CNTY Lạng Sơn

 -0-

52

Hoàng Mạnh Hùng

Cty Thuốc TY Hùng Nguyên,

UVBCH Nhiệm kỳ V

53

Nguyễn Tuấn Hùng

Cty CP thuốc thú y TW Vetvaco

-0-

54

Nguyễn Thị Huyền

Chi hội Thú y Thú nhỏ

-0-

55

Lê Trần Huyên

Cty Thuốc TY Diễm Uyên

UVBCH Nhiệm kỳ V

56

Hoàng Đăng Huyến

Chi cục CNTY  Bắc Giang

UVTV Nhiệm kỳ V

57

Nguyễn Đức Hưng

Chi cục CNTY  Lâm Đồng

UVBCH Nhiệm kỳ V

58

Ngô Quốc Hưng

Chi cục CNTY  Dak Nông

UVBCH Nhiệm kỳ V

59

Trần Khâm

Hội Thú y Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

60

Nguyễ Văn Khanh

Hội Thú y Tp. Hồ Chí Minh

UVBCH Nhiệm kỳ V

61

Hán Văn Khoát

Hội CNTY Phú Thọ

    -0-

62

Văn Đăng Kỳ

Hội Thú y Việt Nam

UV Ban Kiểm tra Kỳ V

63

Nguyễn Thị Lan

HVNNVN Trâu Quỳ Gia Lâm HN

UVBCH Nhiệm kỳ V

64

Đinh ThBích Lân

Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Huế.

UVBCH Nhiệm kỳ V

65

Nguyễn Ngọc Lân

Hội CNTY tỉnh Thái Nguyên

UVBCH Nhiệm kỳ V

66

Dương Mạnh Lân

Cty Navetco, Chi nhánh Hà Nội

-0-

67

Nguyễn Văn Lâm

Chi cục CNTY Phú Yên

 -0-

68

Vũ Tiến Lâm

Cty RTD ( Hà Nôi )

UVBCH Nhiệm kỳ V

69

Tạ Hoàng Long

Trung tâm  KN thuốc Thú y TWI

UVBCH Nhiệm kỳ V

70

Phạm Thanh Long

Cty CP  thuốc thú y TW  Vetvaco

    -0-

71

Nguyễn Đức Lưu

Cty  Hanvet

UVBCH Nhiệm kỳ V

72

Đoàn Thành Lũy

Chi cục Thú y vùng II (Hải Phòng)

UVBCH Nhiệm kỳ V

73

Bạch Đức Lữu

Chi cục Thú y Vùng 6 (TP HCM_

          -0-

74

Hoàng Thị Xuân Mai

Công ty Merial tại Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

75

Nguyễn Tiến Mạnh

Chi cục CNTY Ninh Bình

          -0-

76

Đặng Văn Minh

Chi cục CNTY Nghệ An

          -0-

77

Lê Văn Năm

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

UVBCH Nhiệm kỳ V

78

Nguyễn  Thi Ngân

Khoa CNTY, ĐH  Nông Lâm Thái Nguyên

          -0-

79

Phạm Ngân

Cty thuốc Thú y Miền Bắc

UVBCH Nhiệm kỳ V

80

Phạm Thành Nhương

Chi cục CNTY Thái Bình

           -0-

81

Nguyễn Văn Quốc

Chi cục CNTY  Bình Định

           -0-

82

Huỳnh Tấn Phát

Chi cục CNTY Th/p Hồ Chí Minh

          -0-

83

Phùng Minh Phong

TT Kiểm tra VSTY TW1

          -0-

84

Phạm Thị Hồng Phúc

Khoa CNTY  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

UVBCH Nhiệm kỳ V

85

Phan Thanh Phượng

Hội Thú y Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

86

Trần Văn Quang

Chi cục CNTY   Đồng Nai

UVBCH Nhiệm kỳ V

87

Lê Minh Sơn

Chi cục Thú y vùng I Hà Nội

UVBCH Nhiệm kỳ V

88

Phạm Hồng Sơn

Hội CNTY  Quảng Bình

UVBCH Nhiệm kỳ V

89

Nguyễn Ngọc Sơn

Chi cục TY Hà Nội

            -0-

90

Phạm Văn Sơn

Cty Marphavet

            -0-

91

Trần công Tám

Chi cục CNTY Quảng Bình

            -0-

92

Nguyễn Đức Tân

Phân viện Thú y Miền Trung

UVBCH Nhiệm kỳ V

93

Quách Văn Tây

Chi cục CNTY Sóc Trăng

   -0-

94

Phạm Văn Thanh

Hội CNTY Vĩnh Phúc

-0-

95

Đàm Xuân Thành

Cục CTY

UVBCH Nhiệm kỳ V

96

Nguyễn Tất Thành

Chi cục CNTY Phú Thọ

UVBCH Nhiệm kỳ V

97

Chu Nguyên Thạch

Chi cục KDDV Đồng Đăng Lạng Sơn

   -0-

98

Cao Xuân Thái

Chi cục CNTY Đà Nẵng.

UVBCH Nhiệm kỳ V

99

Dương Tất Thắng

Chi cục Thú y vùng III ( Vinh)

UVBCH Nhiệm kỳ V

100

Trịnh Đình Thâu

Trưởng Khoa Thú y, HVNN Việt Nam

UVBCH Nhiệm kỳ V

101

Nguyễn Thị Bích Thủy

Viện Thú y quốc gia…

UVBCH Nhiệm kỳ V

102

Hoàng Việt Thường

Chi cục CNTY  Bắc Kan

UVBCH Nhiệm kỳ V

103

Nguyễn Hữu Thọ

Chi cục CNTY Bắc Ninh

  -0-

104

Nguyễn Ngọc Toàn

Chi cục  CNTY Sơn La

-0-

105

  Nguyễn Văn Tịnh

Hội CNTY Hải Dương

UVBCH Nhiệm kỳ V

106

Nguyễn Đình Tuấn

Hội CNTY Quảng Ngãi

UVBCH Nhiệm kỳ V

107

Lê Thanh Tùng

Chi cục CNTY Vĩnh Long

UVBCH Nhiệm kỳ V

108

Phạm Thị Tuyết

Trung  tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ VTY

       -0-

109

Nguyễn Quang Tuyên

Chi hội Trung  tâm chuyển giao CNTY Miền Núi

UVBCH Nhiệm kỳ V

110

Nguyễn Cảnh Tự

Chi cục Thú y vùng V (Tây Nguyên )

UVBCH Nhiệm kỳ V

111

Nguyễn Văn Vận

Chi cục Thú y vùng I

    -0-

112

Trịnh Thị Cẩm Vân

Chi hooij thus ythus nhỏ

UVTV Nhiệm kỳ V

113

Lê Đắc Vinh

Chi cục CNTY  Thái Nguyên

  -0-

114

Nguyễn Hữu Vinh

Cty CP sản xuất và thương mại VMC

-0-

115

Thủy Lê  Vũ

Chi cục CNTY Daklak…

-0-

116

Trần Quang Vui

Khoa CNTY, ĐH Nông Lâm Huế

-0-

117

Nguyễn Tôn Yên

Hội CNTY Vĩnh Long,

UVBCH Nhiệm kỳ V

 

Tin mới
Các tin khác
Tiêu điểm
Giải trí
Thống kê
Đang xem : 88
Lượt truy cập : 8,172,159
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
VIETNAM VETERINARY ASSOCIATION
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: (04) 3869 1082

Copyright © 2012 Hội Thú Y Việt Nam - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®