banner
English
Tiếng Việt

Báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thú y Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật: 21/10/2018
Lượt xem: 2842
 

 HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

THÚ Y VIỆT NAM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC  NHIỆM KỲ V, 2013-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  NHIỆM KỲ VI , 2018-2023 CỦA HỘI THÚ Y VIỆT NAM

Kính thưa GS TSKH Đặng Vũ Minh , Chủ tịch LHCHKHKT Việt Nam

Kính thưa GS TS Đào Trọng Đạt , Chủ tịch danh dự Hội Thú y Việt Nam

Kính thưa các vị đại biểu và khách quí

Hôm  nay tại hội trường này , chúng ta tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI , 2018-2023 , thay mặt ban tổ chức tôi xin gửi tới quí vị đại biểu khách quí lời chúc sức khỏe , chúc đại hội thành công tốt đẹp .

Kính thưa quí đại biểu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  V vào ngày 7/6/2013  đã  bầu ra BCH  gồm có111 ủy viên bao gồm các đại diện của các khối trong nghành Thú y Việt Nam .

BCHH đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 24 người, gồm 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch , 2 PCT phía Bắc , 2 PCT phía Nam , 1 PCT miền Trung, một PCT kiêm TTK, một PTTK chịu trách nhiệm công tác Văn phòng. Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 5 người.ĐH thông qua nghị quyết của Hội nghị .

Thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đề ra , Ban thường vụ Hội , Chủ Tịch ,các Phó Chủ Tịch

và khối văn phòng đã triển khai thực hiện những công việc sau  :

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ V

1. Hoàn thiện các các qui định , qui chế hoạt động của Hội

Sau đại hội một số công tác về tổ chức đã được thực hiện :

- Chuẩn bị danh sách BCH và CT, PCT trình LHH và đã được LHCHKHKT Việt nam công nhận.

- Hoàn chỉnh và trình Điều lệ Hội sửa đổi tới Bộ Nội vụ và  đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Kiện toàn các  Ban Kinh tế ,Tài chính, Ban Khoa học, Ban Quan hệ Quốc tế và Ban Thi đua của khối văn phòng , các ban có trưởng , phó ban . Xây dựng qui chế và các nhiệm vụ cho các ban , các ban đã có những hoạt động bước đầu có kết quả .

- Xây dựng qui chế hoạt động của Hội ; Qui định nhiệm vụ của chủ tịch và các phó chủ tịch; Qui chế hoạt động của UB kiểm tra  , qui chế quản lý tài chính .

- Bổ sung đ/c Bùi Phương Hòa vào BTV và phụ trách Phó văn phòng Hội , thủ quĩ Hội và kiêm trang Web của Hội .

- Thành lập Văn phòng Hội phía Nam vào năm 2015 , Hội đã bổ nhiệm Chánh , phó văn phòng  . Văn phòng có trụ sở làm việc , có con dấu và tài khoản , hoạt động của văn phòng dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội  . Văn phòng Hội phía Nam cũng đã tổ chức Chi Hội thú y văn phòng  trực thuộc văn phòng .

- Ban TV đã thực hiện nghiêm túc các qui định của Hội . Hàng quí BTV đã họp định kỳ , Chủ tịch Hội và các trưởng ban đã báo cáo công tác quí và nhiệm vụ quí tiếp theo . Hội nghị cho các ý kiến thảo luận và quyết định nhiệm vụ của Hội theo nghị quyết của Đại hội . Hội nghị thường niên được tổ chức hai lần tại TPHCM , do các UVTV tại TPHCM không có điều kiện để tham dự tai Hà Nội . Các nội dung các cuộc họp đều được chuyển tới các UV qua Email và trang Web của Hội .

2. Kiện toàn các  đơn vị trực thuộc

Hiện nay Hội có các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y

2. Chi hội văn phòng phía Bắc và phía Nam

3. Chi hội Thú y thú nhỏ Việt Nam

4. Chi hội Thú y Khu vực Đại học Nông nghiệp Hà Nội

5. Trung tâm chuyển giao công nghệ Thú y

6. Trung tâm chuyển giao công nghệ Thú y Miền núi

7. Văn phòng Hội phía Nam

- Các đơn vị thuộc Hội cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực , đóng góp chung vào sự phát triển và lớn mạnh của Hội như tạp chí KHKT Thú y , Chi hội thú y thú nhỏ . Tuy nhiên một số đỏn vị trực thuộc cũng ít gắn kết với Hội và thường không có báo cáo về Hội .

- Các  ban như Ban tài chính ,ban KH ,  ban hợp tác quốc tế , UBKT , bộ phận tài chính kế toán đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao , chi thu , chi  tài chính rõ ràng , rành mạch , ban kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tài chính cuối năm .

3. Các Tỉnh hội Thú y và  CN/TY

Hiện nay cả nước có 26 Hội tỉnh. Trong đó có 2 Hội TY, 2 Hội CN, còn lại 24 Hội CNTY. Có 10 Hội tỉnh được thành lập mới . Một số Tỉnh Hội vừa đại hội kiện toàn tổ chức như Hội Chăn nuôi Thú y Tỉnh Thái Bình , Bình Dương , Phú Thọ , Hà Nội vv.Một số  Hội mới thành lập do sự hỗ trợ từ dự án phòng chống cúm gia cầm của ÚSAID như Cao Bằng , Bắc Giang , Quảng Bình , Hòa Bình , Long An .

Nhiều Tỉnh Hội đã có những hoạt động thiết thực đặc biệt trong công tác phổ biến kiến thức , tập huấn  , nâng cao kiến thức cho hội viên như các Hội Hà Nội ,Vĩnh Phúc , Thái Nguyên , Thái Bình , Hải Dương , Hải Phòng , Phú Thọ , TP HCM , Quảng trị , Quảng Bình , Thanh Hóa  vv .

Nhiều Hội Tỉnh cũng đã có những hoạt động gắn kết với Hội trung ương như Hội Hà Nội ,Vĩnh Phúc , Thái Nguyên , Thái Bình , Hải Dương , Hải Phòng , Phú Thọ  , Quảng trị , Quảng Bình , Thanh Hóa  vv . Hàng năm một số Hội cũng đã có báo cáo công tác Hội về Hội Trung ương , đề nghị khen thưởng Bằng khen hoặc kỷ niệm chương cho các anh , chị làm công tác thú y lâu năm. 4.  Duy trì và phát triển trang  web site của hội

Trang Web của Hội với nhiều thông tin cập nhật.Số người truy cập ngày càng tăng lên. Cho đến hôm nay trang web đã có số lượng người truy cập tới gần 8 triệu lượt người .

 4. Hoạt động tư vấn phản biện

- Tham dự họp và đóng góp ý kiến về Luật hội , Luật báo chí , Luật môi trường , Luật ATTP do Liên hiệp Hội tổ chức.

- Tổ chức 2 hội thảo góp ý cho luật thú y .

- Tham gia nhiều hội thảo góp ý cho luật thú y do Cục Thú y chủ trì , UBKH CN của Quốc Hội tổ chức vv.

- Tham gia phảnv biện Hội thảo quốc tế về Hội Đồng Pháp Định Thú y trong luật Thú y .

5. Hội thảo khoa học và tập huấn.

a.Hội thảo khoa học

-  Năm 2013.

             +   Hội thảo khoa học về “Thực trạng nghiên cứu và sản xuất vắcxin gia súc,gia cầm ở Việt Nam” tại Tam Đảo do Cty Thuốc và vật tư thú y Han vet tài trợ, có nhiều nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý và doanh nghiệp tham dự.

 -  Năm 2014.

        + Hội thảo về tình hình bệnh Dịch tả lợn ở Việt Nam hiện nay. Có nhiều đại biểu đến từ Cục thú y, Viện Thú y, Khoa Thú y các Trường ĐHNN, các Hội và chi cục Thú y các tỉnh, các Doanh nghiệp thuốc thú y, do Công ty thuốc Thú y HANVET tài trợ

         + Kết hợp Cục Thú y tổ chức Hội thảo Khoa học “ Nghiên cứu bệnh tôm và sự phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở Việt  Nam” tại Cần Thơ

 -   Năm 2015.

          + Kết hợp với Khoa CNTY Trường Đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Quốc tế “ Bệnh lợn Khu vực Châu Á “ với hơn 1000 đại biểu tham gia, hơn ½ là đại biểu khách nước ngoài.

 - Năm 2016.    

         + Tổ chức Hội thảo Khoa học “ Tư vấn, phản biện Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020” có các đại biểu là các GS,TS, các cán bộ lão thành thuộc Viện Thú y , Cục Thúy , các Trường Đại học tham dự.

-  Năm 2017

      + Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào “Chiến lược phòng chống bệnh dại , bệnh cúm

 Gia cầm ”do Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tài trợ, giai đoạn 2017-2022và 2019-2025

       - Năm 2018        

Ngày 4/2018 Hội Thú y Việt Nam kết hợp với Viện Thú y đã tổ chức Hội thảo Khoa học – Công nghệ Thú y năm 2018 tại Tp. Hải Dương. Đến dự Hội thảo có lãnh đạo và đại diện của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y, Viện Khoa học, Tổ chức quốc tế: (FAO, Đại học thú y Hàn Quốc, Đại học y Đài Loan), Viện Công nghệ sinh học thuộc viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, các Khoa Thú y của các Trường Đại học, Sở Nông nghiệp & PTNT và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dương, các Công ty thuốc thú y có sản xuất vacxin và chế phẩm sinh học, các Chi cục thú y các tỉnh phía Bắc, các nhà khoa học, các báo cáo viên v.v.. với trên 200 người tham dự và 32 báo cáo khoa học tập trung vào 4 chuyên đề: virus, vi trùng, ký sinh trùng và các chuyên đề thú y khác được trình bày.

Việc thảo luận trong các tiểu ban rất sôi nổi, có chất lượng cao, đặc biệt các đề tài được lưu ý gắn kết với thực tiễn sản xuất trong nước để chủ động và giảm giá thành sản phẩm. Các đề tài trình bày tại hội thảo khoa học – công nghệ được các đại biểu đánh giá cao, nhiều đề tài đang được tiếp tục nghiên cứu, nhiều đề tài đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép khảo nghiệm, một số đề tài đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

 bTập huấn.

 -Trong chương trình kết hợp với Cục Thú y đã tổ chức 8 lớp tập huấn tại các tỉnh Hà Nội, Hà giang, Hà Tĩnh, Đồng Nai cho  cho trên 500 học viên. Về kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm .

 6. Hoạt động đối ngoại và Hợp tác Quốc tế.

 Hàng năm tham gia Hội nghị của FAVA ttoor chức ở các nước khác nhau

 -  Năm 2016 , HTYVN đăng cai tổ chức Đại hội Hội Thú y Châu Á lần thứ 19. Hội đã Kết hợp với Đại học Nông Lâm , TP HCM  , tổ chức thành công Đại hội lần 19 th FAVA tại TP. Hồ Chí Minh . Hội  nghị  diễn  ra  trong  3  ngày  (7-9/9/2016). Đến dự hội nghị có 1070 đại biểu từ 25 nước, trong  đó có 20 nước là thành viên của Hội Thú y châu Á. Đại diện Tổ chức Thú y thế giới (OIE), các báo cáo viên quốc tế, các nước thành viên Hội Thú  y  châu  Á. Đại biểu trong nước gồm có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cục Thú y, các Chi cục Thú y, Hội Chăn nuôi Việt Nam, các Viện nghiên cứu Thú y, các Trường Đại học và các Công ty sản xuất thuốc thú y.

Chương  trình  hội  thảo  khoa  học  gồm  có: 12 báo cáo chính từ các

Chuyên gia đầu ngành nổi tiếng trên thế giới (Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ, Đức, Ý,

 Úc, Thái lan) . Bên cạnh đó, còn có 63 báo cáo chuyên đề của các Viện, Trường, Cục, Công ty về nghiên cứu khoa học thú y cập nhật của nhiều nước trên thế giới, trong đó một nửa là báo cáo trong nước.

-Hội nghị thường niên lần thứ 38 th và Đại hội lần thứ 19 th. đã thành công tốt đẹp

 để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn bè và các đại biểu Quốc tế.

7.  Tham gia một số hoạt động của Liên hiệp hội

- Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trong hai ngày 2-3/6/2015, Hội đề cử 01 đại biểu là Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam.

- Tham gia các Hội nghị giao ban hàng năm của LHH ,

- Tư vấn phản biên về Luật như Luật báo chí , Luật về Hội , Luật môi trường , Luật An toàn thực phẩm ,

- Tham gia các Hội thảo khoa học về an toàn thực phẩm , về kháng kháng sinh cây trồng biến đổi gene .

- Hưởng ứng cuộc vận động trí thức tham gia các hoạt động KHCN của LHH, Hội

VVA đã đề cử và LHH đã tôn vinh trí thức tiêu biểu của Hội: TS. Nguyễn Thị Lan năm 2015 và GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên năm 2017.

 8. Hoạt động của Chi Hội Thú y văn phòng

- Chi Hội Thú y Văn Phòng đã có nhiều hoạt đóng góp cho hoạt động của Hội như chuẩn bị các hội nghị , hội thảo , chuẩn bị các cuộc họp của Hội , TV Hội , các hoạt động thăm hỏi người ốm , đau , các đám hiếu .

- Tổ chức các cuộc họp mặt cuối năm , tặng thưởng bằng khen , kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội . Tặng quà cho các bậc cao tuổi từ 70 và bắt đầu từ 75 trở lên .

- Vắn phòng và chi hội văn phòng phái Nam cũng đã có nhiều hoạt động bước đấu có hiệu quả tốt , gắn kết các hoạt động trong khu vực , dặc biệt hàng năm tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nghành thú y 11/7 và kết hợp giao lưu thể thao giữa các chi cục , tạo không khí vui tươi , đoàn kết .

9. Hoạt động của  Chi Hội Thú y Thý nhỏ thuộc Hội Thú y Việt nam

  Chi Hội thú y thú nhỏ đã có nhiều hoạt động đặc biệt về đào tạo , nâng cao nghiệp vụ cho các Hội viên . Đã mở được nhiều lớp học chuyên môn về các kỹ năng chẩn đoán , phẫu thuật , điều trị bệnh cho thú nhỏ . Tăng cường hợp tác quốc tế , đặc biệt với WSAVA , mời chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy chuyên môn , tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế .

Duy trì xuất bản 2 số tạp chí thú y thú nhỏ có chất lượng và nội dung tốt .

10. Hoạt động của tạp chí

- Tạp chí ra  2 tháng/ một kỳ, mỗi kỳ 1500 số, mỗi số 100 trang phát hành trong toàn quốc, đặc biệt cung cấp cho hầu hết các chi cục Thú y.

- Tạp chí tăng thêm 2 kỳ chuyên đề về thú nhỏ, nâng tổng số phát hành là 8 số một năm.

  +Tiếp tục cải tiến nội dung tạp chí, nâng cao chất lượng bài được công bố, đặc biệt các bài báo đã được gửi phản biện của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu của bài báo .

  + Mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở địa phương để tăng số lượng bài viết của cán bộ thú y các Tỉnh, Thành để chuyên mục trao đổi kinh nghiệm thực tiễn được phong phú và có chất lượng hơn.

   +  Nội dung xuất bản chú trọng thường xuyên có bài nâng cao kiến thức, kết hợp phổ biến trao đổi kinh nghiệm  hoạt động về chuyên môn chẩn đoán phòng chống dịch bệnh và điều trị gia súc bệnh.

- Đặc biệt bắt đầu từ năm 2013 tạp chí đã in mầu , làm tăng chất lượng tạp chí và tăng giá trị các bài báo có minh họa ảnh mầu.

 -Tháng 12/ 2013 tạp chí kỷ niệm trọng thể 20 năm phát hành số đầu tiên , tổng kết lại các hoạt động của tạp chí , sự đóng góp của tạp chí cho phát triển kinh tế xã hội nghề nghiệp , tôn vinh các tổ chức , cá nhân có nhiều đóng góp cho tạp chí.Tạp chí xuất bản kỷ yếu 20 năm tổng kết các bài báo đã được đăng tải và các bài viết của một số tác giả trong tòa soạn.

- Tạp chí được tặng huân chương lao động hạng III.

 11. Hoạt động kỷ niệm  ngày truyền thống Thú y Việt nam

+ Hàng năm Hội Thú y tổ chức họp mặt nhân “Ngày Hội truyền thống ngành Thú y 11-7” rất trang trọng và đông vui, nhằm ôn lai truyền thống hoạt động của ngành, động viên mọi thế hệ cán bộ trong ngành tiếp tục gắn bó và đóng góp cho mọi hoạt động của ngành.

 + Các thành viên BCH Hội Thú y phía Nam kết hợp với các Chi cục Thú y hàng năm tổ chức Hội thao kỷ niệm ngày thành lập ngành, đồng thời giao lưu gắn kết các chi cục và các cán bộ, hội viên thú y. 

 + Kỷ niệm 65 năm Ngày Hội truyền thống Ngành Thú y Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam đã chủ trì biên tập cuốn “Kỷ yếu 65 năm Ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam (1950-2015)”, nêu lại toàn bộ về lịch sử và hoạt động của ngành trong những thập kỷ qua. khẳng định và nêu bật những thành tích mà ngành Thú y đã đạt được.

13 . Công tác thi đua khen thưởng

Trong nhiệm kỳ, liên tục trong các năm, Hội Thú y luôn nhận được các danh hiệu thi đua: Bằng khen của Liên hiệp hội năm 2013 và năm 2015; 2 lần nhận cờ thi đua của Liên hiệp hội vào năm 2014 và 2016. Đặc biệt 2017 được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Các đơn vị thuộc Hội và các hội viên xuất sắc đều được ghi nhận và được nhận các hình thức

 khen thưởng:

- Xét và và hoàn tất các thủ tục cho Huân chương lao động hạng 3 của tạp chí

- Xét và hoàn tất các thủ tục cho bằng khen của LHH cho các cá nhân có nhiều đống góp cho Hội - Xét và cấp bằng khen cho các Hội Thú y và các chi cục thú y Tỉnh .

 Đánh giá chung

Nhìn chung Ban TV và văn phòng Hội đã triển khai tích cực nhiệm vụ của Hội , được LHH đánh giá rất cao các hoạt động của Hội   , so với nhiều Hội khác , trong điều kiện không có sự hỗ trợ từ nhà nước , Hội  vẫn duy trì hoạt động , đặc biệt khối văn phòng luôn luôn có mặt đầy đủ các ngày trong tuần , giải quyết kịp thời các công việc của Hội , gắn kết chặt chẽ với hệ thống nghành từ Cục , Viện,  Trường , các Hội Tỉnh , các Chi cục thú y , đặc biệt các công ty thuốc thú y . Nhờ có sự gắn kết đó nên chúng ta đã được sự ủng hộ hết lòng về tài chính . Nhân dịp này Hội Thú y Việt nam xin chân thành cảm ơn các công ty như MARPHAVET , HANVET ,NAVETCO , VEMEDIM , RTD , FIVEVET và nhiều đơn vị và cá nhân đã tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Hội  .

Một số tồn tại :

Tuy đã triển khai tích cực nhiệm vụ đã đè ra của đại hội V , song cũng còn những mặt chưa thực sự được đẩy mạnh .

- Việc gắn kết giữa Hội trung ương và tỉnh Hội nói chung còn chưa chặt chẽ, một phần cũng do Hội Trung ương không có nguồn tài chính giúp Hội tỉnh.

- Một số ban của Hội đã được thành lập như Ban KHKT, Ban HTQT, Ban tài chính và đã ban hành qui chế hoạt động cho các ban, song hoạt động của các ban chưa hiệu quả, chưa đề ra được kế hoạch hoạt động của các Ban, lãnh đạo của Ban còn chưa nhiệt tình đóng góp vào các hoạt động chung của Hội.

- Một số các UVTV vì bận nhiều việc nên cũng còn chưa thường xuyên tham gia các cuộc họp thường vụ , phần lớn các cuộc họp chỉ thực hiện được ở phía Bắc . Các nhiệm vụ đã được phân công cho các PCT chưa được triển khai chủ động .

- Kinh phí hoạt động của Hội hoàn toàn phụ thuộc vào các dự án mà Hội tham gia và sự đóng góp của các doanh nghiệp và các cơ quan trong ngành. Một số đơn vị trực thuộc Hội chưa tự giác đóng góp kinh phí cho các hoạt động của Hội do chưa có qui chế ràng buộc.

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ VI (2018- 2023)

Dưạ trên những kết quả công tác và những  bài học kinh nghiệm của Hội trong nhiệm kỳ V, chức năng nhiệm vụ của Hội đã được ban hành trong điều lệ Hội , những ý kiến đóng góp của quí đại biểu

Hội đề ra phương hướng kế hoạch công tác của Hội nhiệm kỳ VI (2018-2023) như sau:

1. Công tác tổ chức.

 a.Tổ chức Hội ở Trung ương:

 - Củng cố và phân công trách nghiệm  cho CT , PCT , Ban Thường vụ , UB kiểm tra và các  và Ban của Hội .

- Hoàn thiện các qui định hoạt về sinh hoạt của TV và các Ban . Sinh hoạt của PCT và các UVTV phía Nam .

- Củng cố hai Chi hội Văn phòng Hội Thú y ở phía Bắc và phía Nam để góp phần hoàn

thành tốt nhiệm vụ của Hội Thú y, ban hành qui định hoạt động của 2 văn phòng , phía Bắc và Nam .

 - Củng cố các hoạt động của các chi Hội trực thuộc như chi Hội Thú y thú nhỏ , Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y và các chi hội khác .

b.  Phát triển tổ chức Hội TY/CNTY ở cấp tỉnh.

 + Tiếp tục vận động các CCTY tỉnh có lưc lượng cán bộ thú y mạnh mẽ và có cán bộ nhiệt tình,

Để thành lập các Hội CNTY   .

 + Tạo điều kiện như làm việc trực tiếp hoặc công văn gửi các cơ quan lãnh đạo địa phương , hướng dẫn thủ tục để các tổ chức hội mới được thuận lợi trong việc thành lập .

+ Kết hợp với Hội Chăn nuôi trong việc thúc đẩy hoạt động của Hội địa phương cũng như thành lập các Hội mới , do hiện nay các chi cục thú y đã chuyenẻ thành CC CNTY .

 + Thúc đẩy thành lập thêm các chi hội thú y trực thuộc hội như chi hội bệnh lợn vv.

2.  Công tác   nghiên cứu , tư vấn  tập huấn , phản biện  .

Tăng cường các hoạt động tư vấn phản biện vì đây là nhiệm vụ chính của Hội .

 + Trong 2 năm 2018-2019 sẽ thúc đẩy triển khai đề tài «  Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn lơn (Streptococcus suis) ở các địa phương ngoại thành Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trừ » kết hợp với Viện thú y do LHH tài trợ kinh phí một cách hiệu quả .

 + Tiếp tục tìm kiếm các nhiệm vụ tư vấn , phổ biến kiến thức  , các dự án và đề xuât các nội dung đề tài nghiên cứu tranh thủ sự giúp đỡ của Ban Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo để gắn kết đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế cuộc sống.

+ Tham gia tư vấn và phản biện các chương trình ,dự án, các đề tài nghiên cứu của các Viện,Trường.

+ Kết hợp chặt chẽ với các Hội bạn như Hội Chăn nuội Việt Nam, Hội Gia cầm Việt Nam.

+ Tiếp tục tìm kiếm các dự án, các đề tài khoa học, hợp tác với các tổ chức, cơ quan khác có các

hoạt động về Thú y, đặc biệt là các dự án trong nước.

+Tăng cường sự gắn kết với các cơ quan như cục Thú y, Viện Thú y đặc biệt trong công tác xây

dựng các văn bản quản lý nhà nước. Kết hợp với Viện Thú y trong các đề tài nghiên cứu khoa

 học,đặc biệt tổ chức các hội thảo để gắn kết kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

3. Đẩy mạnh các hoạt động khác

- Kết hợp với Trung ương  Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trong các hoạt động, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Hội trong các dự án, các chương trình, các đề tài nghiên cứu khoa học. Kết hợp hoạt động của FAVA , các Hội Thú y Nhật bản và các Hội thú y khác để tranh thủ các khóa đào tạo thú y sau đại học .Kết hợp chặt chẽ với các Hội bạn như Hội Chăn nuôi Việt Nam và các Hội bạn khác để tăng cường phối hợp trong các hoạt động chung khác .

Cuối cùng xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp , chúc sức khỏe quí vị đại biểu .

Xin chân thành cảm ơn hội nghị!

                                                                            TM. BCH HỘI KHOA HỌC

                                                                     VÀ KỸ THUẬT THÚ Y VIỆT NAM

                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                GS. TS. Đậu Ngọc Hào

TIN TỨC ĐƯỢC QUAN TÂMXem thêm
k-sMaB5ltYI video2444
Làm đệm lót sinh thái chuồng trong chăn nuôi gà
Chọn liên kết website
Đăng ký nhận tin
Đăng ký
Bản quyền website thuộc về HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. bảo lưu mọi quyền lợi.
Đang online: 19
|
Tổng số truy cập: 4.902.140
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3869 1082  - Email: vva.hty@gmail.com - Website: hoithuyvietnam.org.vn
 
 
CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI
Thiết kế website SEO - Tất Thành